Seleccionar página

Política de privacitat i protecció de dades

S’informa als usuaris de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, sobre la política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixin de manera expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a Hakgraphics, les dades personals sol·licitades i que són necessàries per al desenvolupament de l’activitat.A Hakgraphics, hem adoptat les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals d’acord amb la legislació vigent.

Les dades facilitades per la persona interessada a Hakgraphics, a través dels diferents formularis en paper o web, hauran de ser verídiques, exactes i actualitzades.

Per complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, posem a disposició de la persona interessada la informació següent:

Clients/es

Finalitat/s del tractament
Gestió de la relació amb els clients

Descripció de la categoria
Persones amb les quals es manté una relació comercial com a clients

Legitimitat del tractament
El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual participa la persona interessada o per a l’aplicació a petició d’aquesta de mesures precontractuals. El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (gestió comercial).

Categoria de les dades personals
Les necessàries per al manteniment de la relació comercial: facturar, enviar publicitat postal o per correu electrònic. D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic. Dades bancàries: per a la domiciliació de pagaments.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals
Administració tributària.
Bancs i entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa
Sòcies i socis responsables de la gestió de pagaments a clients i impostos.Proveïdor de manteniment de serveis informàtics.

Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades
Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.

Proveidors/es – Col·laboradors/es

Gestió de la relació amb les persones proveïdores i col·laboradores.

Descripció de la categoria
Persones amb les quals es manté una relació comercial com a proveïdores de productes i/o serveis.

Legitimitat del tractament
El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (gestió comptable).
El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits per la persona responsable del tractament (gestió de compres i encàrrecs de treballs a persones col·laboradores).

Categoria de les dades personals
Les necessàries per al manteniment de la relació comercial.
D’identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, correu electrònic, sexe, nacionalitat i altres dades (excloent-ne raça, salut o afiliació sindical).
Dades acadèmiques i professionals.
Dades bancàries per a la domiciliació de pagaments.

Categoria de destinataris als quals es comunica o comunicaran les dades personals
Hisenda. Bancs o entitats financeres.

Categoria d’encarregats del tractament per compte de l’empresa
Socis o sòcies responsables de pagaments. Proveïdor de manteniment de serveis informàtics. Termini previst per a la supressió de les diferents categories de dades Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats.