Seleccionar página

Avís legal

Hakgraphics és una marca registrada, que pertany al NIF 45498850C.

Correu electrònic: hola@hakgraphics.com

Els drets de propietat intel·lectual i industrial del web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que s’hi contenen són titularitat exclusiva de Núria Montorio Llopart, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte a les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer al web, Núria Montorio Llopart, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i el seu sol esment o l’aparició al web no implica l’existència de drets sobre aquestes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Núria Montorio Llopart, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, així com la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ.

Núria Montorio Llopart, no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet.

Núria Montorio Llopart, tampoc no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, per la qual cosa s’exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, Núria Montorio Llopart, està autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent-hi text, imatges, àudio i/o vídeo sense l’autorització escrita de Núria Montorio Llopart.

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti o traslladi al Hakgraphics, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar-ho prèviament a Núria Montorio Llopart, i obtenir-ne l’autorització corresponent.